Gebruikte definities

• Consument: de persoon die een overeenkomst aangaat op afstand met VoorBeeldigDesign Baby (veelal vertaald als ‘u ‘).
• VoorBeeldigDesign Baby: de persoon die de consument op afstand producten en/of diensten aanbiedt.

Algemeen

• Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van VoorBeeldigDesign Baby en op elke overeenkomst tussen VoorBeeldigDesign Baby en de consument.
• Door een bestelling te plaatsen gaat u de overeenkomst aan en gaat u daarbij akkoord met de algemene voorwaarden.
• VoorBeeldigDesign Baby behoudt zich het recht deze algemene voorwaarden aan te vullen/te wijzigen zonder daarbij de consument in te lichten.

Overeenkomst

• Door een bestelling (met de daarbij horende voorwaarden) te plaatsen gaat u de overeenkomst met VoorBeeldigDesign Baby aan. Deze overeenkomst is wettelijk bindend (kopen op afstand). Mocht de consument zich niet aan de algemene voorwaarden houden, behoudt VoorBeeldigDesign Baby zich het recht de overeenkomst te beëindigen.

Het Aanbod

• De producten zijn voorzien van een zo compleet mogelijke beschrijving. De beschrijving is voldoende om een goede beoordeling van de producten door de consument mogelijk te maken. VoorBeeldigDesign Baby maakt gebruik van afbeeldingen. Deze zijn een zo duidelijk mogelijke weergave van de aangeboden producten, echter omdat het foto’s betreft kunnen de kleuren op uw beeldscherm afwijken van de werkelijke kleuren. Daarbij is het mogelijk dat de positionering van de stoffen bij uw bestelde/ontvangen product anders is dan afgebeeld.
Dit bindt VoorBeeldigDesign Baby niet en geeft de consument niet het recht om het geleverde product op deze gronden te retourneren.

De bestelling

• Na uw bestelling ontvangt u automatisch via de mail een orderbevestiging wat tevens uw factuur is. Op deze orderbevestiging staan een omschrijving van de bestelde artikelen, de verzend-/handelingskosten en de gegevens van VoorBeeldigDesign Baby om aan uw betaling te kunnen voldoen. Mocht u geen mail hebben ontvangen, dan is er misschien iets niet goed gegaan. Stuur dan even een mail naar info@voorbeeldigdesign.nl.
• Annuleren van een in opdracht gemaakt bestelling kan uiterlijk tot 24 uur na de Gesloten overeenkomst.


Betaling

• De bestellingen dienen betaald te worden (rekeningnummer NL73KNAB0255260784 t.n.v VoorBeeldigDesign Baby te Stadskanaal) binnen 14 werkdagen en worden op volgorde van binnenkomst betaling afgehandeld.
• Binnen deze 14 werkdagen zijn de bestelde artikelen voor u in reservering, hetzij anders overeengekomen. Mocht na deze 14 werkdagen geen betaling zijn bijgeschreven op het rekeningnummer van VoorBeeldigDesign Baby, dan vervalt automatisch deze overeenkomst.
• Bij af te halen producten zal als de bestelling is geplaatst via de mail worden
gevraagd om een keuze te maken in vooraf te betalen of te betalen bij afhalen.
VoorBeeldigDesign Baby kan de consument daar niet toe verplichten, maar wil in samenspraak met de consument tot de betaalwijze komen. Bij speciaal vervaardigde artikelen zal deze keuze u altijd voorgelegd worden. Bij betalen bij afhalen dient de consument het afgepaste bedrag contant of per pin te voldoen.
• Voor de artikelen met een levertijd gaat deze pas in als de betaling is
bijgeschreven.
• Bij de bestellingen die worden afgehaald zullen geen verzend-/handelingskosten in rekening worden gebracht.
• Zodra de betaling is bijgeschreven gaat de levertijd in (zie Voorraden en levertijden) of wordt de bestelling z.s.m verzonden.
U wordt hiervan op de hoogte gesteld via de email.
•Er bestaat geen minimum orderbedrag.

Prijzen

• Alle vermelde prijzen op www.voorbeeldigdesign.nl zijn in Euro’s, inclusief BTW en excl. verzend-/handelingskosten.
• De BTW wordt op de orderbevestiging/factuur apart vermeld.
• VoorBeeldigDesign Baby behoudt zich het recht om de prijzen te wijzigen / aan te passen zonder daarbij de consument in te lichten. Indien er al een overeenkomst gesloten is en in uiterste noodzaak zal VoorBeeldigDesign Baby met u in contact treden en samen met u redelijkerwijs naar een passende oplossing zoeken.

Voorraden en levertijden

• Alle artikelen worden met de hand vervaardigd, waardoor er minimale tot geen voorraden zijn.
Wat voorradig is wordt z.s.m verzonden na de betalingsovereenkomst. U wordt daarvan op de hoogte gesteld middels een email.
• De levertijden voor de artikelen die in opdracht worden vervaardigd is afhankelijk van de drukte en zal aan worden medegedeeld als daar vraag naar is, met een uiterlijk streven van max 6 weken. Dit is een indicatie en bindt VoorBeeldigDesign Baby niet. In mogelijke drukke perioden zal de levertijd kunnen oplopen tussen 5 a 7 weken na ontvangst betaling.
• De levertijden van de in opdracht gemaakte producten gaan pas lopen nadat de volledige overeenkomst definitief is en de betaling is ontvangen (zie betaling).


Verzending

• VoorBeeldigDesign Baby zal er zorg voor dragen dat de producten op een juiste en zorgvuldige manier verzonden worden.
• VoorBeeldigDesign Baby kan niet aansprakelijk worden gesteld voor evt. ontstane beschadigingen, verlies en/of vertraging van de zending, hetzij brievenbuspost of pakketdienst.
• Bij af te halen producten zal als de bestelling is geplaatst via de mail worden gevraagd om een keuze te maken in vooraf te betalen of te betalen bij afhalen. VoorBeeldigDesign Baby kan de consument daar niet toe verplichten, maar wil in samenspraak met de consument tot de betaalwijze komen. Daarbij ontvangt de consument tevens via de mail een bericht wanneer het product(en) af te halen is/zijn.
• Afhankelijk van de gekozen producten zal de verzending via pakketdienst of brievenbuspost worden verzonden. Pakketdienst vindt plaats vanaf de aangegeven verzendkosten.
* Vanaf 1 januari 2016 is het verboden om gebruik te maken van plastictassen als verpakkingsmateriaal. De consument kan bij de keuze voor verzenden aangeven of het gebruik wil maken van plastictassen om de artikelen in te verpakken/verzenden.
Daarvoor zullen extra kosten in rekening worden gebracht. Kiest de klant niet voor inpakken in plasticzakken/-tassen zullen de artikelen direct in een doos worden gelegd, hetzij in papier worden verpakt.

Retourzendingen

• U heeft een afkoelingsperiode van 14 dagen om zonder opgaaf van redenen het product te retourneren, ingaande op de dag van ontvangst van het product. U heeft vanaf het moment van de retourmelding nog 14 dagen de tijd om het product terug te zenden. Het product kan alleen
ongebruikt en, indien mogelijk, in originele verpakking geretourneerd worden. Voor het retourneren van de bestelling zijn de retourkosten voor uw rekening. Wij zullen het bedrag binnen 14 dagen crediteren.

• De producten worden alleen retour genomen als ze in (indien mogelijk) oorspronkelijke staat zijn en in de oorspronkelijke onbeschadigde verpakking zitten. Is dit niet het geval, wordt de zending niet geaccepteerd en het betaalde bedrag niet gecrediteerd.
• Retourzendingen die onvoldoende gefrankeerd zijn worden niet geaccepteerd en gecrediteerd.
• Kosten voor retourzendingen zijn voor de consument.
• De producten die (in opdracht) speciaal voor u vervaardigd zijn worden niet teruggenomen en geldt geen 14 dagen bedenktijd (herroeprecht).
• Het betaalde bedrag incl de betaalde verzendkosten zal binnen/doch uiterlijk 14 dagen teruggestort worden op het door u opgegeven rekeningnummer, hetzij er samen tot een andere overeenkomst is/wordt gekomen.

Klachten en garantie

• VoorBeeldigDesign Baby garandeert dat de producten volgens de overeenkomst worden geleverd. Dit houdt in van dat er veel aandacht wordt besteed aan het realiseren van de overeenkomst en tevens de verzending ervan.
• VoorBeeldigDesign Baby streeft naar tevreden klanten, mochten er ondanks dat toch nog klachten zijn kunt u  ten alle tijden bij VoorBeeldigDesign Baby terecht. Samen met u zal er dan redelijkerwijs naar een passende oplossing gezocht worden.
• Klachten betreffende het product kunnen uiterlijk gemeld worden tot 3 maanden na ontvangst van de zending.


Overmacht

• VoorBeeldigDesign Baby is niet aansprakelijk voor de overeenkomsten, voor zover VoorBeeldigDesign Baby aansprakelijk gehouden kan worden, middels het om overmacht gaat. Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, hetzij omstandigheid welke redelijkerwijs niet voor het risico van VoorBeeldigDesign Baby behoort.
Omstandigheden van persoonlijke aard behoren uitdrukkelijk als overmacht.

Social Media / Media / Communicatie doeleinden

• VoorBeeldigDesign Baby heeft het recht om haar vervaardigde artikelen, hetzij zelf ontworpen of in opdracht gemaakt te gebruiken voor social media doeleinden. Daaronder wordt o.a verstaan Facebook, Twitter en Pinterest. Voor overige doeleinden is het ter beoordeling aan VoorBeeldigDesign Baby.

Privacy

• VoorBeeldigDesign Baby zal alle opgegeven persoonsgegevens vertrouwelijk behandelen en niet beschikbaar stellen aan derden. De persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor het eigen klantenbestand en het uitvoeren van de overeenkomst.

Wasvoorschriften

• In verband met het behoud van het product is het was advies: 30 graden en eventueel strijken op 1 puntje. Houdt hierbij rekening met de eventuele toegepaste labels / lint of (zilveren) applicaties. Deze zijn niet altijd bestand tegen strijken. U krijgt daarbij een wasvoorschrift met de artikelen meegeleverd. Hierin zal tevens staan wat voor welk artikel geldt. Hetzij wasmachine of handwas.

CADEAUBONNEN

In aanvulling op onze Algemene Verkoopvoorwaarden zijn deze cadeaubonvoorwaarden van toepassing op door www.voorbeeldigdesign.nl (hierna te noemen VoorBeeldigDesign Baby) uitgegeven cadeaubonnen. Door gebruik te maken van een VoorBeeldigDesign Baby cadeaubon aanvaardt u deze cadeaubonvoorwaarden en verbindt u zich ertoe deze na te leven.

•Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door VoorBeeldigDesign Baby uitgegeven cadeaubonnen (zowel elektronische als gedrukte cadeaubonnen of papieren cadeaubonnen (hierna genoemd als: “Cadeaubonnen”) die worden verkocht door www.voorbeeldigdesign.nl.

•. Iedere Cadeaubon is voorzien van een unieke code. Dit kan een nummercode en/of tekstcode zijn. Iedere Cadeaubon met deze unieke code wordt slechts éénmaal verstrekt. U dient de Cadeaubon (inclusief de code) zorgvuldig te bewaren.
In geval van diefstal (waaronder tevens begrepen het gebruik door onbevoegde derden van de code) of verlies (waaronder tevens begrepen het (per ongeluk) wissen van e-mails) vindt geen vergoeding plaats. Alleen originele Cadeaubonnen en codes kunnen worden gebruikt en dienen op verzoek aan VoorBeeldigDesign Baby te worden verstrekt. VoorBeeldigDesign Baby behoudt zich het recht voor om een Cadeaubon uitsluitend te accepteren na ontvangst van de originele Cadeaubon (in geval van elektronische cadeaubon de e-mail die door VoorBeeldigDesign Baby of een door VoorBeeldigDesign Baby aangewezen derde partij aan u is verzonden en waarin de code is opgenomen) en om in geval van oneigenlijk gebruik alsnog betaling in geld te verlangen.

• Om een Cadeaubon te gebruiken dient u de door u geselecteerde producten in het winkelwagentje te plaatsen. Tijdens het betaalproces onderaan de betaalmethode vult u bij kortingscode de opgegeven code in. De korting wordt direct verrekend.

• Iedere Cadeaubon is gedurende een periode van 1 jaar geldig. Na de vervaldatum kan de Cadeaubon niet meer worden gebruikt. Mocht VoorBeeldigDesign Baby in deze periode zijn opgeheven door welke oorzaak ook, vervalt het recht op een vergoeding voor de cadeaubon.

• Cadeaubonnen kunnen niet voor openstaande bestellingen gebruikt worden.

•. Cadeaubonnen of restwaarde ervan zijn niet inwisselbaar voor geld.

•. De restwaarde van de Cadeaubon kan worden gebruikt voor volgende bestellingen. De restwaarde is niet overdraagbaar en kan uitsluitend worden gebruikt door de eerste gebruiker van de code gedurende de geldigheidsduur van de Cadeaubon.

•. Van reeds gebruikte Cadeaubonnen is alle informatie m.b.t. code, restwaarde en vervaldatum bekend bij VoorBeeldigDesign Baby.

•Indien het totaalbedrag van de bestelling hoger is dan de waarde van de gebruikte Cadeaubon, dient het verschil betaald te worden met één van de aangeboden betaalmethoden van VoorBeeldigDesign Baby.

• Het is niet toegestaan Cadeaubonnen of de werking daarvan te wijzigen, te vervalsen,te ondermijnen of anderszins aan te tasten (waaronder begrepen hacking).

•Iedere (poging tot) fraude of andere niet toegestane handeling wordt geregistreerd en leidt ertoe dat het gebruik van Cadeaubonnen wordt ontzegd.

• Het is niet toegestaan Cadeaubonnen op welke wijze ook te gebruiken voor commerciële doeleinden en/of andere doeleinden dan waarvoor deze zijn uitgegeven.

• Deze Cadeaubon-voorwaarden kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd.
Wij raden u aan om de cadeaubon voorwaarden telkens voor het gebruik van een Cadeaubon te raadplegen. Blijft u na ingaan van de wijzigingen Cadeaubonnen gebruiken, dan aanvaardt u daarmee de gewijzigde cadeaubon voorwaarden.

•Per bestelling kunt u een maximaal 1 kortingscode invoeren met het daarbij horend bedrag.*Disclaimer
Alles wat niet in deze voorwaarden beschreven is, is ter beoordeling van VoorBeeldigDesign Baby. Hier kunnen geen rechten aan worden ontleend.


Typefouten en/of wijzigingen voorbehouden.
================================================================